KALLELSE TILL RAID ÅRSMÖTE

RAIDs medlemmar kallas till ordinarie föreningsstämma 

Datum: 12 mars 2022

Tid: 9.30

Plats: Hotell Tylösand Halmstad

Enskild medlem äger rätt att genom motion få ärende behandlat på årsmötet. Eventuella motioner skall vara sekreteraren sekreterare@raid.se tillhanda senast fyra (4) veckor före mötet. Årsmöteshandlingarna delas ut vid årsmötet, men kan också beställas av sekreteraren Eva Hallberg via mail sekreterare@raid.se.

Se program nedan samt info för utställare.

Välkommen till RAIDs kongress på Hotell Tylösand 2022!

12-13 MARS — 2022

TEMA: PANDEMI & DJURSJUKVÅRD

PRELIMINÄRT PROGRAM FÖR RAID KONGRESS 2022 

Lördag:

9.00 Registrering och fika

9.30 Årsmöte (se kallelse nedan) och medlemslotteri, där du kan vinna fina priser .

11.00 Våra sponsorer informerar.

11.30 Paneldebatt/diskussioner om utredningen och hur vi gemensamt får vår bransch hållbar.

12.30 – 14.00 Lunch och monterbesök. Var observant, det kanske lönar sig senare?

14.00 Paneldebatt/diskussioner forts. Gruppsamtal stordjur/smådjur.

14.45 – 15.15 Fika

15.15 – 16.00 Paneldebatt/diskussioner forts. Sammanfattning.

19.30 Fördrink i Leif´s Lounge.

20.00 Middag! Dresscode: casual.

Söndag: 

9.30 – 12.30 Föreläsningar.

12.30 – 14.00 Lunch och monterbesök.

14.00 – 15.00 Sammanfattning, avslutning.

15.00 – 16.00 Möjlighet till studiebesök på nya Halmstads Djurklinik i Halmstad.

Välkommen att ställa ut på RAIDs kongress på Tylösand 2022!

Temat för årets kongress är Pandemi & Djursjukvård. Något vi ser mycket fram emot och hoppas ni vill deltaga och möta våra medlemmar under denna helg!

Plats: Hotell Tylösand, Halmstad

Tid:
Kongress 12-13 mars

Anmälan till:
ordforande@raid.se

Uppge:
Namn
Företag
Mailadress
Deltagande dagar
Om önskar äta lunch + ev specialkost
Deltagande kongressmiddag 9/3

Boende:
Kontakta hotell Tylösand för bokning och priser
Tel: 035 – 305 00
https://www.tylosand.se/

Lunch:
1 dag / 500 kr
2 dagar / 800 kr

Kongressmiddag:
800 kr

Lunch + middag:
Lör-Sön 1500 kr

Monter:
Monter på 3 m2 (1,5×2 m)
• 1 dag:    5000 kr
• 2 dagar: 7000 kr
Exra yta kan köpas till för 1500 kr/m2