RAID 3-2020

2 RAID nr 3 2020 Foto: Pexels | Ave Calvar Martinez Artiklar och övrigt material får endast åter- ges med redaktionens tillstånd och efter överenskommelse med författaren. Redak- tionen ansvarar ej för eventuella felaktig- heter i artiklar eller i övrigt insänt material. Eventuella åsikter som förs framär skriben- ternas egna. LEDARE # 3 2020 Sverigesförstawebbaseradekongress Förändringarpågång iStorbritannien Framtidenärdigital TEMA: FRAMTIDENS DJURSJUKVÅRD Nu är sommaren verkligen över, åh vilken klyscha det ärmen det blir på något sätt en lika stor chock varje år. Till och med 2020 fick en sommar, men nu tror jag vi längtar mer än vanligt efter att få blicka framåt. Detta nummers tema är Framti- dens djursjukvård, och du kan läsa om veterinär-appar, tekniska hjälpmedel, och om kommande förändringar av djursjukskötaryrket i Storbritannien. En utvidg- ning av djursjukskötarnas befogenheter väntar där, läs mer på sidan 4. Även här i Sverige är ämnet då och då uppe för diskussion, och då gäller det att hålla i åtanke att djursjukskötares huvuduppgift är just djuromvårdnad. Vi är inte ”veterinärer light”ochdå det är angeläget att vår yrkesroll lyfts uppoch stärks, såbör utveckling gå mot en mer utvecklad djuromvårdnad. Ett ökat erkännande bör inte enbart komma av att djursjukskötare börjar göra veterinära arbetsuppgifter. Visst kan vi säkert kastrerahankatter,menvår huvuduppgift är och ska vara djuromvårdnaden – det är den vi ska utveckla. Ett jättefint exempel på detta är Carla Finzel som job- bar somdistriktsdjursjukskötare, läsmer i artikeln.En av höstensmest spännande händelser är denheltwebbaserade veterinärkongressen– läsmer omdenpå sidan 14!Det ska verkligenbli intressant att se hurmottagandet blir, ochomkänslanav ett stort event med allt vad det för med sig, kan göra sig påmind online. Klart är att djursjukskötarna även i år har ett eget program, samt att RAIDsmedlemmar har rabatt, och jag hoppas att många av er tar chansen att delta. Temat för kon- gressen är hållbarhet, ett väldigt aktuellt och angeläget tema. Att jobbet och livet ska vara hållbart är ettmåste och ett återkommande tema även i RAID. Vi har genom åren lagt stort fokus på arbetsmiljö, vår viktiga vardag och andra frågor somvarit angelägna för vår bransch. I våras gjordes en enkät somville ta reda på hur branschen kommer att tackla de förändringar somkommer ske när undantaget frånbehandlingsförbudet kommer att tas bort år 2023. Jag valde även att lyfta de ord somvar vanligast att de svarande angav när de med fria ord berätta vad som fungerar bra på deras arbetsplatser, och budskapet är tydligt. Samarbete, team, hjälps åt, kollegorna–detmärks tydligt vad i arbetet vi värdesättermest.Och att hållbarhet även handlar omatt hålla ihop – kollegor emellan. Detta nummer blir mitt sista som redaktör för RAID. Jag har haft så roligt och det har varit så otroligt givande att göra den här tidningen – att få vara med och ge röst åt vår bransch och vår kår. Men nu är det dags att lämna över stafettpin- nen. Känner du dig manad? Kolla in annonsen längre bak i tidningen. Och du, vi ses i cyberspace. MariaWilhelmsson Utgiven av Riksföreningen Anställda InomDjursjukvården Tidningen ingår i medlemsavgiften och utkommer 4 gånger per år. Lösnummerpris 50:-inkl moms. Redaktör Maria Wilhelmsson redaktion.raid@gmail.com Ansvarig utgivare Cecilia Löfkvist Annonsering annons.raid@gmail.com Annonsguide och priser finns på vår hemsida www.raid.se Grafisk formoch layout Anneli Engelbrektsson Styrelse ordforande.raid@gmail.com Se www.raid.se Tryck Intryck ReklamAB Hej då från redaktör’n

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQ4NjU=