Tidningen RAID

Riksföreningen Anställda inom Djursjukvården, RAID, är Sveriges ända intresseförening för personal som arbetar inom djursjukvård. Våra medlemmar är t ex leg. djursjukskötare, djurvårdare, BMA, röntgentekniker och administrativ personal.

Medlemstidningen RAID utkommer vanligtvis 4 ggr / år och distribueras till våra medlemmar men även till djursjukhus, kliniker och läkemedelsföretag inom veterinärmedicin samt till naturbruksgymnasium och föreningar inom djursjukvården.

Bidra med material till tidningen

För sponsorer och externa som vill lyfta en särskild händelse eller bidra till kunskapsspridningen så finns möjligheten att bidra med redaktionellt material till tidningen. Antingen i form av sk sponsored content, där avsändande företag tydligt lyfts fram och exponeras mot en kostnad, eller i form av t ex en faktaartikel skriven av någon sakkunnig på ert område. För mer information om utformning, priser och omfattning, kontakta tidningens redaktör på redaktion@raid.se.

Här kan du läsa tidningen RAID på webben.

Klicka på framsidan på det nummer du vill läsa så öppnas tidningen i ett nytt fönster där du kan bläddra fram och tillbaka mellan sidorna. Trevlig läsning!

Letar du efter mediaguide för annonsering eller redaktionell medverkan hittar du den här.

Mediaguide

Manusstopp 2022

Nr Manusstopp Utgivningsvecka
1-2 – 1/10V 42
3-41/12V 50

Texter och redaktionella bidrag skickas till:
redaktion@raid.se

Annonsmaterial, kursmaterial och platsannonser till:
annons@raid.se

Övriga frågor till info@distance.se
Välkommen som annonsör och samarbetspartner!

Guide för företagsannonser i tidningen RAID

Annonsmaterial ska vara tryckoptimerad PDF. Annonsmaterial skickas till info@distance.se med utförlig information om bokning och fakturering.

Mediaguide som PDF går att ladda ned här.

Guide för annonser på hemsidan www.raid.se/tidningen-raid/

Kontakta info@distance.se med förfrågan om annonsering på hemsidan www.raid.se.

Kursannonser – klickbar länk eller PDF: 1 000 kr / månad.

Platsannons – Info, bild och klickbar länk: 2 500 kr / månad.

SILVER-SPONSORER

BRONS-SPONSORER